Privatumo Politika

Stengdamiesi savo svetainės lankytojams aiškiai apibrėžti savo nuostatas dėl klientų pateikiamų asmeninių duomenų naudojimo bei saugojimo ir išreikšdami tvirtą nuostatą ginti savo klientų privatumą, viešai skelbiame Svetainėje naudojamus informacijos rinkimo, saugojimo bei platinimo metodus.

Svetainė nerenka informacijos asmeniškai apie Jus (vardas, el.pašto adresas ir pan.), iškyrus atvejus, kai tokią informaciją sąmoningai ir žinodamas pateikiate Jūs pats.

Taip pat Jūsų asmeniniai duomenys gali būti panaudoti mūsų teikiamų paslaugų kokybei gerinti, Native Rental svetainei tobulinti bei tiesioginės rinkodaros tikslais.Be aiškaus Jūsų sutikimo Jūsų asmens duomenų neteikiame jokioms trečiosioms šalims. Pasiliekame teisę atskleisti Jūsų asmeninę informaciją tik tuo atveju, jei to bus reikalaujama tinkamo teisinio proceso metu (šaukimas į teismą, įstatymas ar teismo nurodymas, kelių eismo taisyklių pažeidimas).

Sveitainėje apie klientus surinkti duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi svetainės komandos nariai raštiškai įsipareigoję neatskleisti trečiosioms šalims ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie klientus ar interneto svetainės lankytojus.

Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Mes neatsakome už šių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

Svetainė pasilieka sau teisę šią privatumo politiką keisti. Tokiu atveju, apie pakeitimus paskelbsime pačioje svetainėje. Naudodamiesi svetainės daliamgc.lt galimybėmis, Jūs sutinkate su informacijos apie Jus rinkimu ir naudojimu, kaip tai nurodyta šioje politikoje.

Šioms privatumo politikos sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.